مستند

مستند سمساره ( پارت سوم)

تصاویری از پدر خالکوبی آمریکا همچنین پارکهای ملی و صحراهای آمریکا و اقوامی خاص در افریقا را در این قسمت…

بیشتر بخوانید »

مستند سمساره ( پارت دوم)

مستندسمساره . مستند سمساره  به کارگردانی (آستوریا، اورگن) فیلم مستندی است درباره چرخه حیات . کوه نمرود ، شهر ارواح…

بیشتر بخوانید »

مستند سمساره ( پارت اول)

بیشتر بخوانید »

مستندی درباره بهرام بیضایی

بیشتر بخوانید »

پیدایش سینما

 

بیشتر بخوانید »
بستن